Bykirkens Historie

Den danske Pinsebevægelse har sit udspring i vækkelsen i Azusa Street, Los Angeles, 1901, og vækkelsen i Wales i 1904-05. Disse vækkelser genopdagede de karismatiske gaver, herunder særligt Helligåndens dåb, og fra starten markerede de sig på mission og socialt engagement i samfundet. I USA gjorde bevægelsen sig bemærket ved at sorte og hvide kunne holde gudstjeneste sammen.

Det var nordmanden T. B. Barratt, der efter et besøg i Azusa Street, etablerede Pinsebevægelsen i Skandinavien sammen med svenskeren Lewi Pethrus, tidl. Baptistpræst og senere leder af tidens største skandinaviske frikirke på ca. 7000 medlemmer. I Danmark blev en af hovedfigurerne i bevægelsen tidens berømte skuespillerinde Anna Larssen (senere fru Bjørner). I Danmark var pinsebevægelsen i sit udspring interkonfessionel, og i begyndelsen var flere folkekirkepræster aktive. Først i 1912 stiftedes bevægelsens første deciderede menighed i Lyngby. I 1928 stiftedes Pinsekirken i Odense.


Bykirkens Værdier

1. Tættere på Jesus

Vi ønsker at have konkrete erfaringer og oplevelser i vores tro og spiritualitet

2. Sammen om Jesus

Vi ønsker et fællesskab kendetegnet af omsorg, livsglæde og ejerskab.

3. Lære af Jesus

Vi ønsker et fællesskab, hvor den enkelte vokser menneskeligt og åndeligt.

4. Pege på Jesus

Vi ønsker gennem ord og handling at lede mennesker ind i den kristne tro og spiritualitet.

5. Hjælpe som Jesus 

Vi ønsker at tage et socialt ansvar lokalt og globalt.


trosbe-kendelse

DEN APOSTOLSKE TROSBEKENDELSE

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himmelens og jordens skaber.

Og på Jesus Kristus, hans enbårne søn vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.


Baggrund & Bagland

Bykirken har teologisk og relationelt rødder i Pinsekirkerne i Danmark.

Mosaik_MedlemsStempel_Sort.png

Strukturelt er vi en selvstændig frikirke, som er en del af FrikirkeNet og netværket Mosaik.

Samarbejdsmæssigt ønsker vi at kunne arbejde sammen med alle kristne kirker i Odense og i Danmark.