Det koster absolut intet at være en del af Bykirken i Odense. Alligevel er der mange, som støtter sin lokale kirke økonomisk. Der sker noget når man er en del af et givende fællesskab, såvel som der sker noget med en selv, når man selv begynder at bidrage til noget med både tid og penge. Hvis du har lyst til at støtte kirken økonomisk, kan du gøre det på flere forskellige måder.

Kirkens økonomi bliver brugt til den daglige drift i ansættelser, husleje, vedligeholdelse og meget mere. Bykirken er en frikirke og modtager derfor ikke statstilskud. I stedet er vores økonomi baseret på frivillige gaver, der forvaltes efter bedste evne. I kirken er der nedsat et økonomiteam, der arbejder med kirkens budget, regnskab og etiske retningslinier.

Bankoverførsel

Kirken er en fradragsberettiget forening, hvilket betyder at vi automatisk oplyser alle pengegaver til SKAT, hvis du har oplyst dit CPR-nummer til kirken.

Gaver kan indbetales til Sparekassen Faaborg på bankkonto: 0828 0003643697

Fast aftale/tiende aftale

De fleste vælger at give til kirken via en ”fast aftale”, som enten kan være en tilkendegivelse om et fast beløb hver måned (§8a-gaver) eller en kontrakt på en vis procentdel af ens A-indkomst. Det kalder vi for en ”forpligtelseserklæring”. Begge aftaler giver forskellige skattemæssige fordele, som kirkens økonomiteam gerne vil fortælle mere om.

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om dette, så skriv en mail til kontor@bykirken.dk

Hvis du vil begynde med en fast aftale/ tiende aftale, tryk her