Claus Bækgaard - Præst

Claus Baekgaard 2 stor.jpg

Claus (f. 1968) er gift med Birgitte (f. 1968), og sammen har de børnene Emilie, Christoffer og Sebastian. Claus har været ansat som præst i Bykirken i Odense siden sommeren 2019.

Den altafgørende drivkræft til at være præst, er for Claus troen på, at Gud kun har gode og smukke tanker for den lokale menighed. At det er muligt, at leve i et varmt og inderligt fællesskab, hvor man sammen kan hjælpe og støtte hinanden på vandringen mod Gud. For Claus er dette et åbent fællesskab, hvor alle inviteres med på vandringen, ligesom han vedkender behovet for fællesskabet med andre kristne kirker. 

Allerede inden deres videregående uddannelser, rejste Birgitte og Claus med Ungdom Med Opgave til Indien, for i et halvt år at arbejde med de lokale menigheder der. Claus læste herefter Økonomisk Markedsføring på Handelshøjskolen i København, mens han sideløbende var med i en genopbygning af en menighed i Nordsjælland. I weekenderne arbejde han som bedemand – et job han efter uddannelsen ernærede sig af i et par år, indtil han i 1996 begyndte som forretningsfører i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU). I sidstnævnte periode påbegyndte han at sammensætte sin teologiske uddannelse. Bl.a. med kurser på København Universitet og Regent College i Vancouver, Canada B.C. Fra 1998 til 2000 læste han på en Menighedsbaseret Teologisk Lederuddannelse i Malmø, hvorefter han blev ansat som præst i den menighed, han havde været med til at genopbygge. Fra 2002 og frem til 2019 var han ansat som præst i Roskilde Baptistkirke. 

Claus har i Baptistkirken i Danmark siddet med i deres ”Hjemmemissionudvalg”, været ”Kirkekonsulent” under Naturlig Kirkevækst og siddet med i deres ”Teologisk Forum”. I 2004 var han med til at stifte FrikirkeNet, hvor han har siddet med i bestyrelsen frem til 2019 – i de sidste år som næstformand. Han var ligeledes med til at stifte Trinkurser.dk i 2011, hvor han frem til 2019 sad som formand. I 2019 blev han valgt ind i Evangelisk Alliances bestyrelse i Danmark og ligeledes i bestyrelsen for Mariager Høj- og Efterskole.