Claus Bækgaard


SCROLL DOWN

Claus Bækgaard


Claus Baekgaard 2 stor.jpg

Claus Bækgaard

 Præst

claus@bykirken.dk — 27131478

Claus (f. 1968) er gift med Birgitte (f. 1968), og sammen har de børnene Emilie, Christoffer og Sebastian. Claus har været ansat som præst i Bykirken i Odense siden sommeren 2019.

Den altafgørende drivkræft til at være præst, er for Claus troen på, at Gud kun har gode og smukke tanker for den lokale menighed. At det er muligt, at leve i et varmt og inderligt fællesskab, hvor man sammen kan hjælpe og støtte hinanden på vandringen mod Gud. For Claus er dette et åbent fællesskab, hvor alle inviteres med på vandringen, ligesom han vedkender behovet for fællesskabet med andre kristne kirker. 

Matti Jørgensen


Matti Jørgensen


FS_præster_Bykirken-4059.jpg

Matti Jørgensen

UNGDOMSPRÆST
matti@bykirken.dk — 22942889

Matti (f.1993) har været ansat som ungdomspræst i Bykirken siden sommeren 2014. 

Et af de store ønsker, Matti har for Bykirkens unge, er, at de finder et sted, hvor de kan få opbygget en sund og livgivende tro. 

For Matti er det vigtigt at møde mennesker på deres betingelser, og give dem hver især en plads i fællesskab med Gud og andre, som kan forme og forandre deres liv og give dem oplevelser, der transformerer.

Poul kirk


Poul kirk


FS_præster_Bykirken-4064.jpg

poul kirk

Pastor Emeritus
poul.kirk@bykirken.dk — 24415125

Poul (f.1950) er gift med Karen Margrethe og sammen har de børnene Jens-Henrik, Patricia, Catharina og Michaela. Poul har været ansat som præst i flere omgange: Fra 2000 – 2005 som assisterende præst, fra 2009 – 2010 som ledende præst, fra 2010 – 2015 som assisterende præst og fra 2018 – 2019 som ledende præst. 

Drivkraften i arbejdet som præst har været, at Gud elsker ALLE mennesker, at sammen kan vi nå langt længere end alene, at alle generationer er lige vigtige og at en kirke, der primært har fokus på generationen 20-40 årige aldrig går i stå. Poul nævner også Bykirkens særlige DNA med et stærkt diakonalt fokus og satsning på mission i både ind- og udland, som noget meget værdifuldt.