Poul Kirk - Pastor Emeritus

FS_præster_Bykirken-4064.jpg

 Poul (f.1950) er gift med Karen Margrethe og sammen har de børnene Jens-Henrik, Patricia, Catharina og Michaela. Poul har været ansat som præst i flere omgange: Fra 2000 – 2005 som assisterende præst, fra 2009 – 2010 som ledende præst, fra 2010 – 2015 som assisterende præst og fra 2018 – 2019 som ledende præst. 

Drivkraften i arbejdet som præst har været, at Gud elsker ALLE mennesker, at sammen kan vi nå langt længere end alene, at alle generationer er lige vigtige og at en kirke, der primært har fokus på generationen 20-40 årige aldrig går i stå. Poul nævner også Bykirkens særlige DNA med et stærkt diakonalt fokus og satsning på mission i både ind- og udland, som noget meget værdifuldt.

Poul er opvokset i KFUM & K/IM i Vestjylland og kom med i Pinsekirken i 1972. 

Poul tog en handelsuddannelsen i Lønborg Brugsforening og på Vestjysk Handelsskole, Skjern 1969 og en lærereksamen fra Herning Seminarium i 1979. 

Poul arbejdede som lærer på Vildbjerg skole fra 1979 – 1980 og i 1980 startede han som lærer på Mariager Højskole og stod samtidig i spidsen for etablingen af Mariager Efterskole i 1981. Her var han forstander fra 1981 og fra 1982 forstanderpar sammen med Karen Margrethe. I 1989 startede de sammen Efterskolen Frydensberg og i 1991 Efterskolen Alterna. I år 2000 flyttede familien til Odense, hvor Poul blev redaktør på Pinsekirkernes månedsmagasin ”KE”, som i 2005 blev fusioneret med ”Evangeliebladet” til ”domino – FrikirkeNets nye månedsmagasin. Poul Kirk var daglig leder af FrikirkeNet fra 2005 til 2012. Fra 2006 til 2009 var han konsulent og ledende præst i Herning Frikirke. 

Fra 2011 til 2017 repræsenterede Poul FrikirkeNet i Styrelsen for Danske Kirkedage/Himmelske Dage under Danske Kirkers Råd. Fra 2017 har Poul været formand. 

Poul har haft endvidere flere tillidsposter – f.eks som formand for Mariager Høj- og Efterskole, medlem af bestyrelsen for Alterna, IAS mv. 

Karen Margrethe og Poul Kirk har siden 2000 været rejseledere på flere ture til Israel og er begge meget optaget af Mellemøstens historie, kultur og jødernes særlige betydning for den kristne tro og den kristne kirke. 

I 30 år har Karen Margrethe og Poul haft tætte relationer til den nye estiske pinsekirke og har i de seneste 16 år medvirket 13 gange på de årlige Pastors Retreats en weekend i vinterhalvåret i Estland.